2009.05.14 na terenie Klose PFM odbyły się ćwiczenia sprawności bojowej
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2010 11:22:56
Postawione w ćwiczeniach zadania zostały opracowane i zatwierdzone w wojewódzkiej komendzie PSP w Toruniu. Celem ćwiczeń było gaszenie pożaru powstałego na terenie PFM „Klose” na wydziale S5 zajmującym się okleinowaniem płyt wiórowych. Najważniejszym zadaniem było wypracowanie podczas gaszenia 4 prądów wodnych i utrzymanie ciągłości podawania wody przez okres 30 minut. Cel ćwiczeń został osiągnięty w 100 proc.. Obserwatorem z ramienia PSP był druh Piotr Kłopotek, który bacznie przyglądał się wykonywaniu stojących przed druhami wyzwań związanymi z akcja gaśniczą. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10.00. W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe wydziały fabryki do akcji wezwano wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Nowe, oraz strażaków z PSP ze Świecia, które miały wesprzeć druhów z Zakładowej OSP. Do akcji udały się nasze 2 wozy: GBA i GCBA, oraz druhowie: Jarosław Steinborn, Jacek Zmurek , Andrzej Kottlenga, Eugeniusz Studzinski, Patryk Pater, Daniel Pasterski, Bartosz Steinborn, Łukasz Kurrek, Radosław Sobiś i Dawid Madziąg. Po dotarciu na miejsce rozłożyliśmy węże uzyskując dwa prądy wody. Utrzymując ciągłość podawania wody w czasie trwania akcji jeden wóz dojeżdżał do punktu pobierania wody. Po jakimś czasie dotarł do nas wóz z Małego Komorska, który uzupełnił naszego Jelcza, a następnie również włączył się w dowożenie wody z zbiornika na terenie zakładu. W międzyczasie udało się także podłączyć do hydrantu i dzięki ciągłości dostarczanej wody zwiększyć moc ataku o następne dwa prądy wody. Po 40 minutach na miejsce akcji dotarli druhowie z PSP ze Świecia. Do tego momentu całością prowadzonej akcji dowodził prezes Jarosław Steinborn. Cel postawionego przed nami zadania został osiągnięty. Nadzorujący całość zadania druh Kłopotek nie miał żadnych zastrzeżeń do przebiegu akcji gaśniczej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 12.00 w południe.