Walne zebranie sprawozdawcze w ZOSP przy PFM w Nowem
Dodane przez admin dnia Marzec 09 2019 14:26:45
W dniu 9 marca odbyło się Walne Zebranie członków Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy PFM w Nowem. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Krzysztof Wiśniewski, witając przybyłych strażaków oraz gości, wśród których znaleźli się: Burmistrz Nowego dh Czesław Woliński, Komendant Gminny ZOSP RP w Nowem dh Jarosław Steinborn, Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowem dh Wojciech Kościński. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Następnie wysłuchano sprawozdań, po których przewodniczący zebrania dh Jarosław Steinborn otworzył dyskusję, po której nastąpiły głosowania. W głosowaniu jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi za działalność w 2018 roku. W kolejnych głosowaniach zatwierdzono bilans wyników finansowych oraz plan działalności na rok 2019. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym roku dh Mieczysława Bukowskiego. Burmistrz i Komendant Gminny podziękowali druhom za dotychczasową pracę, życząc powodzenia i bezpiecznej służby w działaniach podczas całego 2019 roku. W bieżącym roku jednostka obchodzić będzie Jubileusz 65 lecia działalności.