Walne sprawozdawczo wyborcze w OSP Rychława
Dodane przez admin dnia Marzec 13 2021 22:27:52
13 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychławie. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Nowego Czesław Woliński, prezes zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowem Grzegorz Matusiak, naczelnik OSP Nowe Bartłomiej Gracek i sekretarz zarządu M-G ZOSP RP w Nowem Wojciech Kościński. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2020 roku, sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2021 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośną decyzję o udzieleniu absolutorium odchodzącemu Zarządowi. W wyniku dokonanych wyborów ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: prezes Wiesław Bieńkowski, naczelnik Daniel Bieńkowski, zastępca naczelnika Ryszard Stasiewski, sekretarz Małgorzata Steinborn, skarbnik Wiesław Stalica, gospodarz Dariusz Kaszubowski. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodnicząca Aleksandra Kaszubowska, sekretarz Mariusz Kłohs, członek Leszek Partyka. Druhom gratulujemy wyboru i życzymy dalszej owocnej pracy "Ludziom na pożytek, Bogu na chwałę".
Rozszerzona zawartość newsa