Sytuacja na godzinę 9.00 - 26 maja
Dodane przez admin dnia Maj 26 2010 09:29:15
Przez całą noc do godziny 8.00 wał kontrolowali druhowie z Rychławy, obecnie do godziny 14.00 wał patrolować będą druhowie z OSP w Małym Komorsku. Po nocy nie zauważono żadnych nowych miejsc wyciekowych, sytuacja na całej długości wału jest stabilna. Woda od dnia wczorajszego opadła o około 20 cm, ale w godzinach popołudniowych spodziewana jest druga fala płynąca od tamy z Włocławka. Według przewidywań nie zwiększy ona znacząco ilości wody w Wiśle i maksymalnie wyrówna poziom z dnia wczorajszego. Dziś z rana wał, a w szczególności oczka wodne przed wałem kontrolował pracownik wojewódzkiego pionu hydrologicznego, stwierdził, że tworzące się obecnie na polach oczka wodne są spowodowane różnicą ciśnień wody i w żaden sposób nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa wału, ludzi, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Zadaniem dla nas na dzień dzisiejszy jest patrolowanie wału, nie wpuszczanie na niego ludzi i pojazdów. Cały czas obowiązuje stan zagrożenia, dlatego musimy być w ciągłej gotowości. Od godziny 14.00 przejmujemy po druhach z Małego Komorska kontrolowanie stanu sytuacji na wale.