Czwarty dzień wielkiej wody 26 maja.
Dodane przez admin dnia Maj 26 2010 21:39:17
Przez całą noc do godziny 8.00 wał kontrolowali druhowie z Rychławy. Od godziny 8.00 do 14.00 wał patrolowali druhowie z OSP w Małym Komorsku. Po nocy nie zauważono żadnych nowych miejsc wyciekowych, sytuacja na całej długości wału jest stabilna.

Rozszerzona zawartość newsa
Przez całą noc do godziny 8.00 wał kontrolowali druhowie z Rychławy. Od godziny 8.00 do 14.00 wał patrolowali druhowie z OSP w Małym Komorsku. Po nocy nie zauważono żadnych nowych miejsc wyciekowych, sytuacja na całej długości wału jest stabilna. Woda od dnia wczorajszego opadła o około 20 cm, do godziny 20.30 nie zauważyliśmy ewentualnego przyrostu wody, który spowodować mogła druga fala płynąca od tamy z Włocławka. Jak już podawaliśmy, według przewidywań nie zwiększy ona znacząco ilości wody w Wiśle i maksymalnie wyrówna poziom z dnia wczorajszego. Dziś z rana wał, a w szczególności oczka wodne przed wałem, których z każdym dniem przybywa, kontrolował pracownik wojewódzkiego pionu hydrologicznego. Stwierdził, że tworzące się obecnie na polach oczka wodne są spowodowane różnicą ciśnień wody i w żaden sposób nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa wału, ludzi, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. O godzinie 14.00 wyznaczeni druhowie z OSP Nowe zamienili na wałach druhów z Małego Komorska. Około godziny 15.00 zauważono nowo tworzące się oczko wodne, które dość gwałtownie zwiększało swoje rozmiary i niebezpiecznie zaczęło przybliżać się do jednego z gospodarstw w Mątawach, przylegającego niemal bezpośrednio do linii wału. Zwołano dodatkowych druhów i udano się w to miejsce. Postanowiono na razie wstrzymać się od budowania umocnień i poczekać na rozwój sytuacji. Miejsce to znajduje się obecnie pod szczególną kontrolą pilnujących stanu wału strażaków. O godzinie 20.00 na dyżur 12 godzinny przyjechali zastąpić druhów z Nowego, strażacy z OSP Mały Komorsk, których jutro o 8.00 zastąpią druhowie z Rychławy. Sytuację na wale kontroluje przez cały czas również Policja.